Personprofil: Hans-Fredric Österlund

Sammanfattning

Hans-Fredric Österlund tog sin examen på datatekniklinjen i Linköping 1989. Han har i tio år arbetat med realtidsprogramvara till flygplan JAS 39 Gripen på Saab AB och bland annat haft ansvaret för planets systemdator.

Som gammal västerbottning är han lugn och står med båda fötterna på jorden, även när det kör ihop sig på jobbet. Han ser sig mer som praktiker än analytiker och med sin långa erfarenhet vill han vara ett stöd och en erfarenhetsbank för yngre kollegor

Att utveckla programvara har vissa likheter med konstnärligt skapande och innan Hans-Fredric Österlund blev civilingenjör hade han ett både praktiskt och skapande yrke av helt annat slag, som kock i Umeå. Det uppskattar säkert hans fru och tre små barn hemma i Linghem, en mil utanför Linköping.

Klicka för förstoring

Utbildning

Master of Science examen i Datalogi från Datatekniklinjen i Linköping.

Tidigare uppdrag

Senaste uppdraget för Hans-Fredric var ett uppdrag hos Ericsson Radio Systems där han hjälpte till med att införa funktionalitet för GPRS i TSS2000 (GPRS, General Packet Radio Service, är en teknik för paketorienterad kommunikation i GSM, vilken förväntas bli allmänt tillgänglig med början år 2000 och TSS 2000 är ett testverktyg som primärt används inom Ericsson vid systemtest av olika noder i mobila nät).

Hans-Fredric var där ansvarig för framtagningen av protokoll lagret, NS, som används i Gb snittet, snittet mellan BSC:n (Base Station Controller) och SGSN (Serving GPRS Support Node).

Arbetsuppgifter

Arbetet med JAS 39 Gripen har omfattat ett flertal olika arbetsuppgifter, bl a:
  • projektledning, enligt projektmodellen PSM.
  • mjukvaruframtagning inom samtliga system- och programutvecklingsfaser.
  • Programdelsystem ansvarig (PDS ansvarig) och Luftvärdighetsansvarig (MG ansvarig) för systemdatorn i JAS 39 Gripen.

Vid sidan om kunsultarbetet så är Hans-Fredric medlem i en av våra teknikgrupper, Teknikgrupp Mentorskap. Där han hjälper han bland annat till med gruppens arbete med att stötta yngre kollegor i deras erfarenhetsuppbyggnad.

Hans-Fredric har även tagit fram kursmaterialet till den kurs i realtidsprogrammering som ingår i Combitech Softwares kursutbud, en kurs som han även brukar vara kursledare för.

Tidigare erarenheter

Efter sina studier tog Hans-Fredric anställning på utvecklingsavdelningen på dåvarande SAAB Flygdivisionen där han började med att utföra ett examensarbete för utvärdering av olika metoder och verktyg för utveckling av realtids-programvara i flygande system.

Under de närmast efterföljande åren på Saab så arbetade han huvudsakligen med funktionsuppbyggnad och underhåll av schedulerings-programmen i den systemdator som finns i flygplan JAS 39 Gripen.

Under de sista 5 åren på Saab Gripen så hade Hans-Fredric, förutom att han hade haft det övergripande ansvaret för systemdatorn, även fungerat som en generell personalresurs för projekt med akuta resursbehov och även ansvarat för utbildning av nyanställda programmerare/systemerare.


Back to my homepage

Copyright © 1998-2003 Hans-Fredric Österlund